De veertiendagenbrief

De veertiendagenbrief

Wanneer een consument een factuur niet op tijd betaald mogen er niet gelijk na het verstrijken van de overeengekomen betaaltermijn bijkomende kosten in rekening worden gebracht.

Er moet eerst een brief worden gestuurd naar die consument, waarin de consument een termijn van veertien dagen wordt gegeven om alsnog te betalen, voordat er buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente in rekening kunnen worden gebracht. Deze brief wordt een veertiendagen brief genoemd.

In de veertiendagenbrief wordt de consument erop gewezen dat de factuur nog niet is voldaan en krijgt de consument de mogelijkheid om de factuur alsnog binnen de gestelde termijn te voldoen zonder bijkomende kosten. De consument moet er op worden gewezen dat als hij niet betaald binnen de gestelde termijn er buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke of contractuele rente in rekening kunnen worden gebracht, waarbij ook wordt aangegeven hoe hoog de buitengerechtelijke incassokosten zijn.

De termijn van 14 dagen gaat pas lopen de dag nadat de brief is ontvangen door de consument. Betaling door de consument dient dus te geschieden binnen veertien dagen vanaf de dag nadat de brief is ontvangen door de consument. Omdat de termijn pas gaat lopen nadat de brief is ontvangen door de consument is het verstandig om de brief per aangetekende post te versturen.

Wordt er een verkeerde termijn genoemd in de brief of wordt het verkeerde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten genoemd dan kan deze fout niet hersteld worden. Er moet dan een hele nieuwe brief worden gestuurd met opnieuw een correcte termijn en correcte berekening van de buitengerechtelijke incassokosten.

Het versturen van een veertiendagenbrief is alleen verplicht bij consumenten. Is de schuldenaar geen consument maar een professionele partij dan is het versturen van een veertiendagenbrief voordat bijkomende kosten in rekening worden gebracht niet vereist.

Meer weten? Bel 055 3030000 of stuur een email naar Ellen@kantoordreef.nl