De netwerkbijeenkomst, je portretfoto en de AVG

De netwerkbijeenkomst, je portretfoto en de AVG

Je wordt helemaal gek momenteel van al die mailtjes over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar waar bijna niemand over nadenkt met deze nieuwe AVG is het publiceren van foto’s waar mensen herkenbaar op staan.  

De AVG regelt de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en woonplaats. Gegevens zoals bijvoorbeeld ras, godsdienst, politieke gezindheid, seksualiteit en gezondheid zijn gevoelige gegevens en worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Bijzondere persoonsgegevens worden extra beschermd. Een foto waar iemand herkenbaar op staat is ook een persoonsgegeven, het kan zelfs een bijzonder persoonsgegeven zijn. 

Vandaag beginnen de Haringparty’s weer!

Bij het fotograferen in opdracht op een evenement of netwerkbijeenkomst geldt de AVG ook. Als jij straks herkenbaar op de foto staat op een van de vele haringparty’s of een andere netwerkbijeenkomst dan valt dit dus ook onder de AVG. Aan de hand van de foto ben je namelijk identificeerbaar, je locatie is bekend etc. 

Foto’s waar iemand herkenbaar op staat mogen niet zomaar gepubliceerd worden. Dit mag slechts als daar een geldige grondslag voor is. Geldige grondslagen zijn:

  1. toestemming 
  2. uitvoering van een overeenkomst
  3. wettelijke verplichting
  4. bescherming van de vitale belangen
  5. algemeen belang 
  6. gerechtvaardigde belangen.

 

Als op de foto bijzondere persoonsgegevens te zien zijn dan mag de foto bovendien alleen gepubliceerd worden als de persoon op de foto daar toestemming voor gegeven heeft, als het bijzondere persoonsgegeven eerder zelf openbaar is gemaakt door de persoon op de foto of wanneer er een journalistiek, wetenschappelijk of artistiek belang is. 

Voor organisatoren van een evenement of netwerkbijeenkomst is het dan ook belangrijk om op voorhand toestemming te krijgen van de bezoekers voor publicatie van de foto’s, anders krijg je straks allemaal dit soort foto’s op Facebook, kranten, internet en andere media te zien.

Voorkom een hoop ellende en regel dit van te voren goed, want je wil toch graag in de media laten zien hoe leuk je feestje is geweest!