De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Werknemers worden in vergaande mate beschermt. Een van de essentiële aspecten van werknemersbescherming is de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Deze verplichting houdt in dat werkgevers het salaris van hun zieke werknemers gedurende een bepaalde periode geheel of gedeeltelijk moeten doorbetalen.

Wettelijke basis

Op grond van art. 7:629 lid 1 BW zijn werkgevers verplicht om gedurende de eerste 104 weken ziekte ten minste 70% van het loon van het loon door te betalen. Gedurende de eerste 52 weken ziekte moet dat ten minste gelijk zijn aan het minimumloon. Er geldt ook een maximum, namelijk het maximumdagloon. Het maximumdagloon bedraagt sinds in 2023 € 5.579,66 per maand.

Impact op werkgevers

Voor werkgevers kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte grote financiële consequenties hebben. Het doorbetalen van het loon van een zieke werknemer gedurende een langere periode kan leiden tot extra kosten voor het bedrijf, vooral voor kleine ondernemingen met beperkte middelen. De werknemer is niet alleen gehouden het loon door te betalen van een zieke werknemer, ook moet de werkgever zich inspannen om de werknemer te laten re-integreren, met alle kosten van dien. Daarnaast moet de werkgever mogelijk vervangende arbeidskrachten in dienst nemen.

Als de werkgever verzekerd is voor de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid van zijn werknemers kan het leiden tot hogere premies voor verzuimverzekeringen. Daarom is het voor werkgevers belangrijk om preventieve maatregelen te nemen, zoals het creëren van een gezonde werkomgeving en het bevorderen van het welzijn van werknemers, om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen.

Impact op werknemers

Voor werknemers is de loondoorbetalingsverplichting een belangrijk vangnet. Het geeft hen de nodige financiële zekerheid tijdens een periode van ziekte en herstel. Bovendien draagt het bij aan het behoud van een goede relatie tussen werkgever en werknemer, omdat de werknemer zich gesteund voelt in een moeilijke periode. Dit kan op zijn beurt bijdragen aan een succesvolle re-integratie op de werkvloer.

Wilt u meer weten over de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, of over andere verplichtingen van de werkgever? Bel 055 3030000 of stuur een email naar Ellen@kantoordreef.nl