De kosten van mediation: voer voor een conflict op zich ?

De kosten van mediation: voer voor een conflict op zich ?

De kosten van mediation zorgen regelmatig voor discussie tussen werkgever en werknemer die in een arbeidsconflict zijn verwikkeld.
De discussie over dit soort procedurele voorwaarden staat vaak symbool voor het onderliggende arbeidsconflict. De werkgever is in dergelijke conflicten soms van mening dat hij de werknemer al in meer dan voldoende mate heeft gefaciliteerd en wil ergens een streep zetten, dit deels ook in reactie op de houding van de werknemer, zoals die door de werkgever wordt ervaren. De werknemer op zijn beurt vindt vaak dat het conflict grotendeels aan de werkgever of werksituatie is te wijten en dus dat het ook aan de werkgever is om te betalen en het probleem op te lossen.

Er gelden geen vaste regels voor de verdeling van de kosten van mediation. In commerciële geschillen zie je vaak een fifty-fifty of evenredige verdeling. In arbeidszaken is het vaak de werkgever die de mediator betaalt, maar ook weer niet altijd. Soms komen partijen er niet uit wie de kosten zal betalen. Dit zal dan als eerste onderwerp aan de mediationtafel besproken moeten worden. De mediator kan dit aan partijen voorstellen.
Als beide partijen in zo’n geval de poot stijf te houden worden de conflictposities verstrekt en kan het inhoudelijke gesprek niet plaatsvinden. Partijen dienen zich bewust te zijn van de negatieve dynamiek die dan kan ontstaan.
Een mediator zal in zo’n geval met een helicopterview moeten blijven kijken naar de belangen van beide partijen en vanuit dat gezichtspunt interventies doen.

Tip voor een werkgever, die toch veelal de meest draagkrachtige partij in een dergelijke situatie is, is om voor te stellen in ieder geval vooralsnog de eerste bijeenkomsten (intake en eerste gezamenlijke gesprek) te betalen, ongeacht de uitkomst van de mediation. Het onderwerp van de kosten kan dan vervolgens een onderdeel uitmaken van de afspraken die partijen uiteindelijk in het traject maken.

Overigens is het voor een werkgever die op advies van de bedrijfsarts een mediationtraject met de werknemer dient te doorlopen verstandig om geen financiële barrière op te werpen. Het UWV is namelijk nogal strak in de leer ter zake de inspanningen die een werkgever dient te plegen in het kader van de re-integratie van een zieke werknemer. De weigering om de kosten van een dergelijk traject voor je rekening te nemen als werkgever en daarmede het tot stand komen van dat traject, kan reden voor UWV zijn om een loonsanctie op te leggen.

Meer informatie? Bel Kantoor Dreef, advocatuur & bemiddeling: 055-3030000 of check onze pagina descheidsman.nl