Consumentenkoop en garantie

Consumentenkoop en garantie

Wanneer een consument een product koopt van een bedrijf is er sprake van een consumentenkoop. In de wet staan diverse regels om consumenten te beschermen. Deze bescherming is het afgelopen jaar verder uitgebreid, onder andere ten aanzien van de wettelijke garantietermijn.

Een product dat een consument koopt goed beantwoorden aan hetgeen er tussen de koper en de verkoper is overeengekomen. Een product beantwoordt niet aan de overeenkomst indien het product, mede gelet op de aard van het product en de mededelingen die de verkoper over het product heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat het product de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik van het product nodig zijn en waarvan de koper de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

Ook mag de koper eigenschappen verwachten die nodig zijn voor een bijzonder gebruik als dat tussen de koper en de verkoper is overeengekomen.

In beginsel geldt dat de koper moet bewijzen dat het product op het moment van levering al niet goed was. Dat kan erg lastig zijn. In de wet is daarom opgenomen dat als een product binnen 12 maanden na levering gebreken vertoond wordt aangenomen dat het product al niet goed was op het moment va levering. Deze termijn van 12 maanden wordt ook wel de wettelijke garantie genoemd. Voorheen, tot 27 april 2022, was deze termijn korter, namelijk maar 6 maanden.

De wettelijke garantie van 12 maanden kan door de verkoper niet worden uitgesloten of verminderd in de koopovereenkomst of algemene voorwaarden. De regels over consumentenkoop zijn van dwingend recht.

Meer weten: bel 055 3030000 of stuur een email naar ellen@kantoordreef.nl