Conservatoir beslag

Conservatoir beslag

Wat is conservatoir beslag en hoe wordt conservatoir beslag gelegd?

 

Wat is conservatoir beslag?

Conservatoir beslag is beslag dat wordt gelegd voorafgaand aan een procedure bij de rechtbank, of gedurende een procedure bij de rechtbank, voordat de rechter een einduitspraak heeft gedaan.

Er kan conservatoir beslag worden gelegd op goederen, zoals bijvoorbeeld een woning of een auto, maar bijvoorbeeld ook op een bankrekening of op loon.

Conservatoir beslag is bedoeld om goederen te bewaren totdat de rechter een einduitspraak heeft gedaan. Met het leggen van conservatoir beslag wordt voorkomen dat de wederpartij goederen laat verdwijnen voordat de rechter een einduitspraak heeft gedaan en de in het gelijk gestelde partij zich kan verhalen op de goederen.

 

Hoe werkt het?

Er kan niet zomaar conservatoir beslag worden gelegd. Er moet toestemming voor het leggen van conservatoir beslag worden gevraagd aan de rechter.  Het verzoek tot het leggen van conservatoir beslag moet worden ingediend door een advocaat en dient aan een aantal voorwaarden te voldoen.

De rechter beoordeelt het verzoek en neemt na summier onderzoek een beslissing. Deze beslissing neemt de rechter enkel toetsing van het verzoek. De wederpartij wordt niet van het verzoek op de hoogte gesteld en de wederpartij kan dus niet op het verzoek reageren.

Als de rechter het verzoek tot het leggen van conservatoir beslag toewijst, dan wordt de deurwaarder opdracht gegeven het beslag te leggen. De deurwaarder legt vervolgens het beslag waarvoor de rechter toestemming heeft gegeven.

Nadat er conservatoir beslag is gelegd moet er binnen een door de rechter vastgestelde termijn een procedure worden gestart door de beslaglegger.

 

Meer weten over conservatoir beslag? Bel 055 3030000 of stuur een email naar ellen@kantoordreef.nl