Concurrentiebeding

Concurrentiebeding

Door een concurrentiebeding wordt een werknemer beperkt in zijn vrijheid en mogelijkheid om gedurende de looptijd van zijn arbeidsovereenkomst en gedurende een bepaalde periode na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn bij een andere werkgever of als zelfstandige.

Voor een werknemer kan een concurrentiebeding erg beperkend zijn. Een concurrentiebeding beperkt een werknemer op zijn recht van vrije arbeidskeuze.  Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om elders werkzaam te zijn binnen het vakgebied waarvoor de werknemer is opgeleid en waarin de werknemer werkervaring heeft opgedaan. Ook beperkt het concurrentiebeding de werknemer in zijn mogelijkheden om het maximale uit zijn loopbaan te halen, aangezien het beding er aan in de weg staat dat de werknemer tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst elders een dienstbetrekking met een hoger salaris en betere doorgroeimogelijkheden aanvaardt.

In de wet zijn daarom een aantal voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan bij het aangaan van een concurrentiebeding.

Een concurrentiebeding kan slechts rechtsgeldig worden overeengekomen als de werknemer ten tijde van het aangaan van het concurrentiebeding meerderjarig is, als het concurrentiebeding schriftelijk is overeengekomen, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of een aparte overeenkomst en de werknemer werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan in beginsel niet rechtsgeldig een concurrentiebeding worden opgenomen, tenzij de werkgever een zwaarwegend belang heeft en dit zwaarwegende belang schriftelijk wordt gemotiveerd. 

Dat een concurrentiebeding rechtsgeldig is overeengekomen brengt niet automatisch met zich mee dat door de werkgever ook daadwerkelijk rechten daaraan kunnen worden ontleend. Een overeengekomen concurrentiebeding kan namelijk door de kantonrechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd, indien de werknemer door het concurrentiebeding, in verhouding tot het door dat beding te beschermen belang van de werkgever, onbillijk wordt benadeeld. Er vindt dan dus een belangenafweging plaats van de belangen van de werkgever en de werknemer.

Wilt u meer informatie over een concurrentiebeding. Neem dan contact op met Ellen Brocatus via het telefoonnummer 055 3030000 of per email ellen@kantoordreef.nl