Compensatie transitievergoeding slapende dienstverbanden van voor 1 juli 2015

Compensatie transitievergoeding slapende dienstverbanden van voor 1 juli 2015

Op 1 juli 2015 is het arbeidsrecht volledig gewijzigd met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Sindsdien hebben werknemers in beginsel recht op een transitievergoeding als het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet verlengd.

Ook werknemers die worden ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid hebben recht op een transitievergoeding. De werkgever kan compensatie aanvragen bij het UWV voor de betaalde transitievergoeding bij beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Werknemers die al voor 1 juli 2015 ontslagen konden worden wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, maar waarbij het dienstverband pas daadwerkelijk is beëindigd na 1 juli 2015 hebben ook recht op een transitievergoeding.

Lang was onduidelijk of de werkgever ook in een dergelijke situatie aanspraak kan maken op compensatie van de betaalde transitievergoeding.   Op 11 november 2022 heeft de Hoge Raad echter geoordeeld dat een werkgever in een dergelijk geval ook aanspraak kan maken op compensatie van de betaalde transitievergoeding.

Meer weten? Bel 055 3030000 of stuur een email naar Ellen@kantoordreef.nl