Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Als een werkgever het dienstverband met een werknemer wil beëindigen of als een werkgever een contract voor bepaalde tijd met een werknemer niet wil verlengen, is de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd. Voorwaarde is dat het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voort te zetten, bij de werkgever ligt.

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van het salaris van de werknemer en de duur van het dienstverband. De werknemer heeft recht op 1/3 maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding moet tot op de dag nauwkeurig worden berekend, afronden op halve jaren of hele jaren mag niet. De transitievergoeding is ook verschuldigd bij een bedrijfseconomisch ontslag vanwege bedrijfsbeëindiging.

Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor kleine werkgevers die hun bedrijf willen beëindigen, omdat ze met pensioen gaan of bij overlijden van de werkgever.

Om kleine werkgevers die hun bedrijf beëindigen wegens pensionering of overlijden tegemoet te komen, is er sinds 1 januari 2021 de mogelijkheid voor die werkgevers om compensatie aan te vragen bij het UWV van de betaalde transitievergoeding. In de toekomst zullen ook kleine werkgevers die hun bedrijf beëindigen wegens ziekte ook aanspraak kunnen gaan maken op de compensatie.

Als de werkgever aanspraak wil maken op de compensatie moet hij aan de volgende voorwaarden van het UWV voldoen:

  • Voor in ieder geval één werknemer heeft UWV toestemming gegeven om de arbeidsovereenkomst op te zeggen door (voorgenomen) bedrijfsbeëindiging. Als UWV hiervoor geen toestemming heeft gegeven, moet de kantonrechter de arbeidsovereenkomst hebben ontbonden.
  • De arbeidsovereenkomst is beëindigd, omdat de arbeidsplaats is verdwenen door het beëindigen van de onderneming door pensioen, ziekte of overlijden van de werkgever.
    • Bij pensioen geldt dat de werkgever de AOW-leeftijd heeft bereikt. Of dat de werkgever die binnen 6 maanden bereikt nadat hij het verzoek heeft gedaan om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen.
    • Bij overlijden geldt dat de erfgenamen of medewerkgevers binnen 12 maanden na overlijden van de werkgever een verzoek moeten hebben gedaan om toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst.
  • Het bedrijf had gemiddeld niet meer dan 24 werknemers in dienst in het jaar vóór de ontslagvergunning.
  • De bruto transitievergoeding is helemaal betaald op of na 1 januari 2021.
  • De transitievergoeding is betaald binnen 9 maanden na de bij de eerste voorwaarde genoemde datum van de ontslagvergunning of de datum waarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden.

Als u vragen heeft over de compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging dan kunt u contact opnemen met Ellen Brocatus op het nummer: 055 3030000 of per email: ellen@kantoordreef.nl