Cameratoezicht

Cameratoezicht

Het gebeurd regelmatig dat er camera’s hangen op de werkvloer.

Werkgevers kunnen hier allerlei redenen voor hebben. Bijvoorbeeld het zorgen voor een veilige werkomgeving, het beschermen van personeel en bezoekers en/of het voorkomen van diefstal .

Werknemers hebben echter recht op privacy, ook op de werkvloer. De werknemer mag niet de hele tijd op de vingers gekeken worden.

Er gelden dan ook strenge vereisten voor cameratoezicht. De vereisten bij cameratoezicht door de werkgever zijn:

 • De werkgever dient een legitiem doel en een grondslag (gerechtvaardigd belang) te hebben;
 • Het cameratoezicht moet noodzakelijk en proportioneel zijn;
 • De werkgever houdt rekening met recht op vertrouwelijke communicatie;
 • De OR moet instemmen met cameratoezicht;
 • De werknemers moeten worden geïnformeerd over het cameratoezicht;
 • De camerabeelden dienen goed beveiligt te worden en mogen niet langer dan noodzakelijk is te worden bewaard, de richtlijn daarvoor is maximaal 4 weken.

In sommige gevallen heeft een werkgever belang bij het ophangen van verborgen camera’s, bijvoorbeeld als er een concreet vermoeden is dat iemand zich schuldig maakt aan ernstige misdragingen of een misdrijf. Voor heimelijk cameratoezicht gelden de volgende vereisten:

 • Het is voor de werkgever niet mogelijk om met minder ingrijpende maatregelen te volstaan;
 • Het heimelijke cameratoezicht is tijdelijk;
 • de inbreuk op de privacy wordt zoveel mogelijk beperkt;
 • er is een protocol waarin staat dat heimelijk cameratoezicht mogelijk is;
 • de werkgever informeert de werknemers achteraf over het cameratoezicht;
 • De OR moet instemmen met cameratoezicht;
 • Een data protection impact assessment (DPIA). Een DPIA is kort gezegd een onderzoek naar de privacyrisico’s van de gegevensverwerking (in dit geval het cameratoezicht).

Wilt u meer weten over cameratoezicht? Bel dan 055 3030000 of stuur een email naar ellen@kantoordreef.nl