Brief aangetekend versturen, heeft het nog zin?

Brief aangetekend versturen, heeft het nog zin?

Als je er zeker van wil zijn dat een brief die je verstuurt wordt ontvangen, verstuur je de brief per aangetekende post. Dit is bijvoorbeeld verstandig als je een opzegbrief stuurt of een ingebrekestelling.

Als verzender dien je te onderzoeken en aan te tonen dat de brief door PostNL ‘op regelmatige wijze op het adres van die partij is aangeboden’. Bij het verzenden van een aangetekende brief kan je dat doen doormiddel van de track & trace code die je ontvangt van de PostNL. Met de track & trace code kan je de informatie van de zending opvragen. Uit die informatie blijkt of de brief is aangeboden en ontvangen. Als de brief is ontvangen kan je bij de informatie ook de handtekening voor ontvangst inzien.

In de rechtspraak wordt aangenomen dat als uit de informatie van de PostNL blijkt dat de post op het juiste adres is aangeboden, dat reden is om te vermoeden dat de post daadwerkelijk op regelmatige wijze op het adres van de geadresseerde is aangeboden.

Dat vermoeden kan de geadresseerde ontzenuwen. De Hoge Raad heeft bepaald dat hiertoe niet vereist is dat die partij aannemelijk maakt dat het stuk niet is ontvangen of aangeboden. Voldoende is dat die partij feiten en omstandigheden aanvoert op grond waarvan de ontvangst of de aanbieding van het stuk, in weerwil van de ter beschikking staande gegevens van PostNL, redelijkerwijs kan worden betwijfeld.

Dat is geen zware toets. Je kan je dan ook afvragen of het dan nog wel zin heeft om een brief aangetekend te versturen. De geadresseerde hoeft immers niet aannemelijk te maken dat de brief niet is ontvangen, hij hoeft slechts feiten en omstandigheden aan te dragen op grond waarvan de aanbieding kan worden betwijfeld. Hoewel gelet op het voorgaande het bewijs van ontvangst van een brief makkelijk weerlegt kan worden is het toch verstandig om belangrijke brieven per aangetekende post te versturen. Als verzender rust immers in eerste instantie de plicht om aan te tonen dat de brief op regelmatige wijze is aangeboden op het adres van de geadresseerde.

 

Meer weten? Bel 055 3030000