BINDEND ADVIES VAN DE KANTONRECHTER

BINDEND ADVIES VAN DE KANTONRECHTER

Procederen kan duur, complex en tijdrovend zijn. Veel mensen zijn dan ook huiverig voor een procedure en willen een procedure voorkomen. Biedt het bindend advies van de kantonrechter daarin uitkomst?

Vanzelfsprekend wordt door ons kantoor altijd geprobeerd om een procedure te voorkomen, door de wederpartij een brief te sturen en met de wederpartij in gesprek te gaan over een oplossing. Het lukt echter niet altijd om tot een oplossing van het geschil te komen. In sommige gevallen kan artikel 96 Rechtsvordering dan een uitkomst bieden. In dat artikel is bepaald:

‘In alle zaken die slechts rechtsgevolgen betreffen die ter vrije bepaling van partijen staan, kunnen zij zich samen tot een kantonrechter van hun keuze wenden en zijn beslissing inroepen. Het geding wordt gevoerd op de wijze als door de kantonrechter bepaald.’

Op grond van dit artikel kunnen partijen dus in onderling overleg hun geschil voorleggen aan een kantonrechter van hun keuze. Het is daarbij de bedoeling dat partijen hun geschil op een eenvoudige snelle en betaalbare manier kunnen voorleggen aan de kantonrechter. De kantonrechter bepaalt, in overleg met partijen, de wijze waarop partijen hun standpunt uiteen zetten, de termijnen waarbinnen zij hun standpunten naar voren moeten brengen en of er een mondelinge behandeling komt. Er is geen verplichte procesvertegenwoordiging. Het griffierecht is bovendien lager dan wanneer er een procedure wordt gevoerd bij de rechtbank sector civiel.

De uitspraak levert een executoriale titel op en kan dus gewoon ten uitvoer worden gelegd. Als partijen de mogelijkheid willen hebben om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter, moeten zij zich dat recht uitdrukkelijk voorbehouden. Of dit middel een alternatief biedt voor een gewone procedure moet worden afgewacht. Het is in ieder geval een mooie alternatieve mogelijkheid om een geschil te beslechten.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Ellen Brocatus via het nummer 055 3030000, of per email: ellen@kantoordreef.nl