Betalingsregeling opgelegd door de rechter

Betalingsregeling opgelegd door de rechter

Wanneer een schuldenaar door een rechter wordt veroordeeld tot betaling van een bepaald bedrag aan zijn schuldeiser, kan de schuldeiser aanspraak maken op betaling van het volledige bedrag in één keer. De schuldenaar mag de vordering alleen in delen voldoen als de schuldeiser daarmee instemt. De schuldeiser is echter niet verplicht om mee te werken aan betaling van het bedrag in delen. In artikel 6:29 BW staat: ‘De schuldenaar is zonder toestemming van de schuldeiser niet bevoegd het verschuldigde in gedeelten te voldoen.’

Als de schuldenaar niet het volledige bedrag in één keer betaalt dan kan de schuldeiser met het vonnis van de rechter ten uitvoer laten leggen door een deurwaarder. De deurwaarder zal dan bijvoorbeeld beslag leggen op de bankrekening van de schuldenaar, in een poging om de volledige vordering in een keer voldaan te krijgen van de schuldenaar.

Demissionair minister Dekker wil rechters in de toekomst de bevoegdheid geven om tegen de wil van de schuldeiser een betalingsregeling op te leggen in zijn vonnis. De schuldenaar moet dat dan wel aan de rechter vragen en de betalingsregeling mag de schuldeiser niet onevenredig benadelen. Demissionair minister Dekker dat hij terzake een wetsvoorstel gaat voorbereiden. Het doel hiervan is dat schuldenaren op die manier minder snel in de financiële problemen komen en dat schuldeisers hun vordering kunnen innen zonder hoge kosten te maken.

Heeft u een vordering op iemand en wil u die incasseren of wil u hierover meer informatie? Neem dan contact op met Ellen Brocatus via het telefoonnummer 055 3030000 of per email ellen@kantoordreef.nl