Betaald ouderschapsverlof

Betaald ouderschapsverlof

Ouders hebben momenteel recht op ouderschapsverlof van 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. Een werknemer kan dit verlof opnemen tot de achtste verjaardag van het kind. Nu betreft dit in de meeste gevallen nog onbetaald verlof.

Vanaf 1 augustus 2022 verandert dit. Werknemers krijgen vanaf 1 augustus 2022 recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof.  De werknemer heeft in die 9 weken geen recht op zijn volledige salaris, maar op 70% van het dagloon.

Voorwaarde is dat de negen weken betaald ouderschapsverlof worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Als de werknemer niet de volle 9 weken betaald ouderschapsverlof opneemt gedurende het eerste levensjaar van het kind, dan kan de werknemer de (resterende) weken wel onbetaald opnemen tot het achtste levensjaar van het kind. Het verlof kan flexibel worden opgenomen, bijvoorbeeld een aantal uren per dag verspreid over meerdere weken, één dag of meerdere dagen in de week verspreid over meerdere weken, of 9 weken aaneengesloten.

Het (betaalde) ouderschapsverlof moet ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk worden aangevraagd door de werknemer.

De kosten van het betaalde ouderschapsverlof worden niet door de werkgever gedragen, de werkgever kan terzake een uitkering aanvragen bij het UWV. De werkgever dient deze uitkering achteraf per hele werkweek aan te vragen.

Meer weten? Bel 055 3030000 of stuur een email naar ellen@kantoordreef.nl