Beëindigingsovereenkomst met werknemer die onder bewind staat

Beëindigingsovereenkomst met werknemer die onder bewind staat

Een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd met wederzijds goedvinden als de werkgever en de werknemer het allebei eens zijn met de beëindiging van het dienstverband. In de praktijk gebeurt dit heel vaak. De afspraken die de werkgever en de werknemer maken over de beëindiging van het dienstverband worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Een beëindigingsovereenkomst wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd.

Wanneer een werknemer onder bewind staat is bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst echter voorzichtigheid geboden.

Als personen niet goed voor hun eigen geldzaken kunnen zorgen kunnen de goederen van die persoon onder bewind worden gesteld. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld om de persoon te helpen met zijn of haar geldzaken. Die persoon mag niet meer zelf over zijn geldzaken beslissen.

Een arbeidsovereenkomst is geen goed en valt dus niet onder het bewind, maar de rechten die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien, waaronder het loon, zijn wel goederen en vallen dus wel onder het bewind.

Iemand die onder bewind is gesteld kan alleen met toestemming van de bewindvoerder over de onder het bewind staande goederen beschikken. Dat brengt in dit geval mee dat een werknemer die onder bewind staat niet zonder medewerking van de bewindvoerder afstand kan doen van zijn rechten die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien.

Een werknemer die onder bewind staat heeft dus toestemming van zijn bewindvoerder nodig om een vaststellingsovereenkomst te sluiten.

Heeft de werknemer geen toestemming van de bewindvoerder, dan is de vaststellingsovereenkomst ongeldig.

Meer weten? Bel 055 3030000 of mail naar ellen@kantoordreef.nl