Beëindiging overeenkomst van opdracht door opdrachtnemer

Beëindiging overeenkomst van opdracht door opdrachtnemer

Regelmatig krijgen wij de vraag of een opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht (tussentijds) mag beëindigen.

In de wet staat over beëindiging van een overeenkomst van opdracht door de opdrachtnemer het volgende: De opdrachtnemer die de overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan, behoudens gewichtige redenen, de overeenkomst slechts opzeggen, indien zij voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt.

Een overeenkomst van opdracht die voor bepaalde duur is aangegaan of een overeenkomst van opdracht die door volbrenging eindigt, mag alleen (tussentijds) door de opdrachtnemer worden opgezegd indien er sprake is van gewichtige redenen. Zijn er geen gewichtige reden die tussentijdse beëindiging rechtvaardigen dan kan de overeenkomst alleen worden beëindigd na afloop van de overeengekomen duur of door volbrenging van de opdracht.

Een overeenkomst van opdracht die is aangegaan voor onbepaalde duur mag in principe door de opdrachtnemer worden opgezegd. In dat geval moet er wel een redelijke opzegtermijn worden gehanteerd. Wat een redelijke termijn is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Tevens is de opdrachtnemer in bepaalde gevallen een schadevergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever.

Meer weten? Bel 055 3030000, of stuur een email naar ellen@kantoordreef.nl