Anti-ronselbeding

Anti-ronselbeding

Een anti-ronselbeding, ook wel een non-poaching beding genoemd, is een beding dat kan worden opgenomen in onder andere arbeidsovereenkomsten. Het doel van een anti-ronselbeding is om te voorkomen dat werknemers van een werkgever elkaar ‘wegkapen’ of benaderen om elders te gaan werken.

Geldigheid van een anti-ronselbeding

Een anti-ronselbeding is in beginsel geen concurrentie- of relatiebeding. De wettelijke regels die gelden voor het concurrentie- of relatiebeding gelden dus niet voor het anti ronselbeding. Het staat een werkgever en werknemer dus vrij afspraken om een anti-ronselbeding overeen te komen. Er worden geen vormvereisten gesteld aan een anti-ronselbeding in de arbeidsovereenkomst. Wel geldt dat het beding niet strijd mag zijn met de goede zeden, openbare orde of met de wet.

In bepaalde gevallen kan een anti-ronselbeding echter wel worden aangemerkt als een concurrentie- of relatiebeding in de zin van artikel 7:653 BW en moet wel aan de regels die gelden voor geldig overeenkomen van een concurrentie- of relatiebeding worden voldaan. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een recruiter, die in het kader van zijn functie personeel dient te werven/ ronselen bij andere werkgevers.

Handhaving van een anti-ronselbeding

Als een werknemer het anti-ronselbeding schendt, kan de werkgever een rechtszaak aanspannen om het beding te handhaven. De werkgever moet bewijzen dat de werknemer het beding daadwerkelijk heeft geschonden. Als er sprake is van een schending, kan de werkgever verschillende maatregelen nemen. Zo kan er een schadevergoeding worden geëist voor de geleden schade als gevolg van de schending. Ook kan er een verbod worden gevraagd om verdere schendingen te voorkomen. Het is verstandig om aan overtreding van het anti-ronselbeding een boete te verbinden die kan worden opgeëist bij overtreding.

Conclusie

Een anti-ronselbeding kan een effectief middel zijn om de belangen van een werkgever te beschermen tegen het wegkapen van werknemers door andere bedrijven.

Meer weten? bel 055 3030000 of stuur een email naar Ellen@kantoordreef.nl