All-in loon

All-in loon

In onze praktijk zien wij wel eens voorbijkomen dat werkgevers, hun werknemers een all-in loon betalen of willen gaan betalen. Een all-in loon betreft het basissalaris, vermeerderd met het vakantiegeld, een vergoeding voor de opgebouwde vakantiedagen en eventuele toeslagen.

Veel werkgevers vinden het makkelijker om een vast bedrag per uur af te spreken. Vooral bij werknemers met een oproepcontract is dit makkelijk. Het aantal uren dat een werknemer met een oproepcontract werkt wisselt natuurlijk, waardoor ook het loon per maand wisselt, een all-in loon geeft dan minder administratieve rompslomp. Is het toegestaan om een werknemer een all-in uurloon te betalen?

Vakantiegeld

In de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is bepaalt wanneer vakantiegeld moet worden uitbetaald. In de artikel 17 van die wet staat dat het vakantiegeld in de maand juni dient te worden uitgekeerd. Bij schriftelijke overeenkomst mag hiervan worden afgeweken, voor zover het vakantiegeld ten minste één keer per jaar wordt uitbetaald.

Het vakantiegeld mag dus ook vaker als een keer per jaar worden uitgekeerd als partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen. Een werkgever kan dus afspreken met de werknemer dat het uitkeren van vakantiegeld gelijktijdig met elke loonbetaling plaatsvindt. Belangrijk is wel dat het voor de werknemer duidelijk is dat de uitbetaling van het vakantiegeld gelijktijdig met elke loonbetaling plaatsvindt. Ook moet voor de werknemer duidelijk zijn hoeveel zijn salaris inclusief en hoeveel zijn salaris exclusief vakantiegeld bedraagt. Het is verstandig om dit zowel in de arbeidsovereenkomst op te nemen als op de salarisspecificaties te specificeren.

Vakantiedagen

Het uitbetalen van vakantiedagen gelijktijdig met elke loonbetaling is echter lastiger. Een werkgever dient werknemers te stimuleren om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. In artikel 7:641 van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst wettelijke vakantiedagen (20 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week) niet mogen worden uitbetaald. Het idee hierachter is dat werknemers eerder geneigd zijn om vakantiedagen op te nemen als deze niet kunnen worden uitbetaald.

Toch wordt in de Nederlandse rechtspraak een loon inclusief vakantiegeld en uitbetaling van opgebouwde vakantiedagen soms toegestaan. Uit die rechtspraak blijkt dat hierover duidelijke afspraken bestaan en die afspraken duidelijk worden vastgelegd. Het is dus verstandig om dit zowel in de arbeidsovereenkomst op te nemen als op de salarisspecificaties te specificeren. Daarnaast dient de werknemer met een all-in loon in staat wordt gesteld om daadwerkelijk vakantie op te nemen en dient de prikkel om vakantiedagen op te nemen behouden te blijven.

Al met al is het niet risicoloos en dus niet verstandig om een all-in loon overeen te komen met een werknemer.

Meer weten? Bel 055 3030000 of mail naar ellen@kantoordreef.nl