All-in huurprijs

All-in huurprijs

Je ziet het steeds vaker, huurwoningen die compleet gestoffeerd en gemeubileerd worden aangeboden tegen een all-in huurprijs. Bij een all-in huurprijs bestaat de huurprijs niet alleen uit de kale huur, maar ook uit een vergoeding voor andere diensten of zaken die de verhuurder levert, zoals bijvoorbeeld een vergoeding voor nutsvoorzieningen (gas, licht en water) en/of stoffering en meubilering. De wetgever vindt all-in huurprijzen onwenselijk. Daarom is in de wet (artikel 7:258 BW) opgenomen dat een huurder die een all-in huurprijs betaalt de verhuurder een voorstel kan doen tot vaststelling van de huurprijs en het voorschot van de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en de servicekosten. Indien de verhuurder niet instemt met het voorstel van de huurder dan kan de huurder de huurcommissie verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel. De huurcommissie vindt een voorstel terecht als de voorgestelde kale huurprijs niet lager is dan 55% van de all-in-huurprijs. Het voorgestelde voorschot op de servicekosten en eventuele  nutsvoorzieningen mag niet lager zijn dan 25% van de all-in-huurprijs. Als de huurcommissie het voorstel terecht vindt stelt de huurcommissie de huurprijs vast en het voorschot van de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en de servicekosten.

Deze wettelijke bepaling terzake splitsing van de all-in huurprijs is niet van toepassing op geliberaliseerde huur.

Een huurcontract is geliberaliseerd als de kale huurprijs aan het begin van de huurperiode hoger is dan de liberalisatiegrens van thans € 737,14. Veel verhuurders denken daarom een huurder geen voorstel tot splitsing van de all-in prijs kan doen als de overeengekomen all-in prijs afspreken boven de liberalisatiegrens.

Een all-in huurprijs is echter pas geliberaliseerd als de huurprijs na splitsing nog steeds boven de liberalisatiegrens ligt. Dus als 55 procent van de voor de woning geldende all-in prijs ook nog uitkomt boven de liberalisatiegrens. Dit is vaak niet het geval. Het is dan ook veelal verstandiger om geen all-in huur overeen te komen, maar de kale huur en de servicekosten te specificeren in de huurovereenkomst.

Wilt u meer weten over het bepalen van de huurprijs, dan kunt u contact opnemen met Ellen Brocatus op het nummer 055 3030000 of per email: ellen@kantoordreef.nl