Algemene voorwaarden van toepassing verklaren en ter hand stellen

Algemene voorwaarden van toepassing verklaren en ter hand stellen

Veel bedrijven hanteren algemene voorwaarden. Alleen het hebben van algemene voorwaarden is echter niet voldoende om deze van toepassing te laten zijn. Algemene voorwaarden moeten van toepassing worden verklaard en de algemene voorwaarden moeten aan de andere partij ter hand worden gesteld, zodat deze daarvan kennis kan nemen. Vergeet je dit te doen dan zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing.

Algemene voorwaarden van toepassing verklaren

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden moet worden overeengekomen bij het sluiten van een overeenkomst. Als dit niet gebeurt, dan maken de algemene voorwaarden geen onderdeel van de overeenkomst uit en kan er geen beroep worden gedaan op de algemene voorwaarden. Je kan op verschillende manieren de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden overeenkomen. Het is in beginsel voldoende om in een offerte te vermelden dat je algemene voorwaarden van toepassing zijn. Als de andere partij de offerte accepteert en geen bezwaar maakt tegen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden is de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden overeengekomen. Wanneer er een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten, dient in de overeenkomst zelf opgenomen te worden dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Algemene voorwaarden ter hand stellen.

Het van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden alleen is niet voldoende. De algemene voorwaarden moeten ook voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de andere partij ter hand worden gesteld, zodat de andere partij deze kan lezen en bewaren.  Dat doe je door de algemene voorwaarden mee te sturen met een offerte, door deze op de achterkant van de offerte af te drukken of door deze bij een overeenkomst te voegen als bijlage.

Bij overeenkomsten die online/ elektronisch worden gesloten moeten de algemene voorwaarden ook elektronisch, bijvoorbeeld als pdf bestand, ter hand worden gesteld. Belangrijk is dat het document kan worden opgeslagen door de andere partij, of kan worden afgedrukt.

Verwijzen naar algemene voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel is niet voldoende.

Meer weten? Bel 055 3030000 of stuur een email naar Ellen@kantoordreef.nl