Aanzegverplichting

Aanzegverplichting

Werkgevers die met een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen dienen de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de overeengekomen periode schriftelijk te laten weten of zij de arbeidsovereenkomst al dan niet willen verlengen. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil verlengen dient de werkgever aan te geven onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst zal worden verlengd.

Laat de werkgever niet schriftelijk aan de werknemer weten of hij de arbeidsovereenkomst wil verlengen dan is de werkgever een vergoeding verschuldigd aan de werknemer: de aanzegvergoeding. De aanzegvergoeding is ook verschuldigd als de werkgever te laat aan de werknemer laat weten. In dat geval wordt de aanzegvergoeding naar rato berekend.

Wat veel werkgevers vergeten is dat de aanzegverplichting ook geldt als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil verlengen. Laat een werkgever niet schriftelijk aan de werknemer weten dat hij de arbeidsovereenkomst wil verlengen, dan is hij ook de aanzegvergoeding verschuldigd!

Meer weten? Bel 055 3030000 of stuur een email naar ellen@kantoordreef.nl