Aanzeggen: wie, wat, wanneer en hoe

Aanzeggen: wie, wat, wanneer en hoe

Wie? Een werkgever dient een werknemer te informeren over het al dan niet voortzetten van zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Wat? De werknemer moet worden geïnformeerd over het al dan niet voortzetten van zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, als de arbeidsovereenkomst 6 maanden of langer heeft geduurd. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil verlengen moet hij de werknemer ook informeren onder welke voorwaarden hij wil verlengen.

Wanneer? Uiterlijk één maand voor de afloop van de arbeidsovereenkomst dient de aanzegging plaats te vinden, vanzelfsprekend mag er ook eerder aangezegd worden.

Hoe? De aanzegging moet schriftelijk worden gedaan. Het is verstandig om de aanzegging per aangetekende post te versturen zodat u kunt bewijzen dat u (tijdig) heeft aangezegd. Aanzeggen kan ook door het persoonlijk overhandigen van een brief, door middel van een e-mail of zelfs per Whats-appbericht. Probleem hierbij is dat er discussie kan ontstaan over de vraag of de aanzegging door de werknemer is ontvangen. Om dit te voorkomen doet u er verstandig aan om de werknemer altijd om een ontvangstbevestiging van een aanzegging te vragen. Gevolgen De sanctie op het niet aanzeggen, is dat u de werknemer een schadevergoeding moet betalen. De hoogte van de schadevergoeding is gelijk aan het loon over de tijd dat u vergeten bent de aanzegging te doen.

Conclusie: noteer in uw agenda wanneer de arbeidsovereenkomsten met uw werknemers aflopen, wanneer moet worden aangezegd en verstuur tijdig een aanzegbrief.

Meer weten? Neem contact op met Christa Dreef of Ellen Brocatus: 055 3030000