AANVANGSHUURPRIJS VRIJE SECTOR WONING

AANVANGSHUURPRIJS VRIJE SECTOR WONING

In beginsel geldt er contractsvrijheid bij het bepalen van de huurprijs bij vrije sector huur. Huurder en verhuurder kunnen dus zelf de hoogte van de huurprijs bepalen. Er geldt geen maximumhuurprijs.

Huurders die een woning huren in de vrije sector kunnen echter wel de aanvangshuurprijs laten toetsen door de Huurcommissie. De huurder dient hiertoe binnen 6 maanden na het ingaan van de huurovereenkomst een verzoek in te dienen bij de Huurcommissie. Als het een huurovereenkomst betreft voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar dan kan de huurder de huurcommissie nog tot 6 maanden na het einde van het huurcontract verzoeken om de aanvangshuurprijs te laten toetsen.

De Huurcommissie toetst de overeengekomen huurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel. Dit betreft een puntensysteem. De Huurcommissie maakt een puntentelling van de woning. Hoe meer punten de woning krijgt, hoe hoger de huurprijs van de woning mag zijn.

Als de Huurcommissie aan de hand van het woningwaarderingsstelsel tot de conclusie komt dat de huurprijs boven de geldende liberalisatiegrens van thans € 737,14 mag liggen dan verandert er niets en geldt de overeengekomen huurprijs.

Als de Huurcommissie echter aan de hand van het woningwaarderingsstelsel tot de conclusie komt dat de huurprijs op of onder de geldende liberalisatiegrens hoort te liggen dan kan de Huurcommissie de huurprijs met terugwerkende kracht tot de begindatum van de huurovereenkomst naar beneden bijstellen. Dit heeft grote gevolgen, niet alleen heeft de huurder dan een tijd lang te veel huur betaald, ook gelden er andere wettelijke regels voor sociale huur.

Wilt u meer weten over het bepalen van de huurprijs bij vrije sector huur, dan kunt u contact opnemen met Ellen Brocatus op het nummer 055 3030000 of per email: ellen@kantoordreef.nl