Aansprakelijkheid arbodienst voor loonsanctie

Aansprakelijkheid arbodienst voor loonsanctie

Vorig jaar hebben we een blog geschreven over de re-integratieverplichtingen van de werkgever en de werknemer.

Wanneer een werknemer ziek is, moet een werkgever zich inspannen om de werknemer te laten re-integreren. Het UWV toetst of de werkgever en de werknemer aan hun re-integratieverplichtingen hebben voldaan. Van een werkgever wordt onder andere verlangd dat hij zijn bedrijfsarts of arbodienst inschakelt en een probleemanalyse, een plan van aanpak, een eerstejaars evaluatie en een eindevaluatie opstelt.

Het UWV toetst vervolgens of de werkgever en de werknemer aan hun re-integratieverplichtingen hebben voldaan. Als werkgever niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldaan dan kan het UWV een loonsanctie opleggen, hetgeen inhoudt dat de loondoorbetalingsverplichting van de werknemer niet stopt na 104 weken, maar de werkgever langer het loon aan de zieke werknemer moet doorbetalen.

Veel werkgevers laten zich in het re-integratietraject bijstaan en adviseren door een arbodienst, aangezien zij zelf niet de benodigde kennis en expertise hebben. Als de werkgever alle adviezen van de arbodienst heeft opgevolgd en er door het UWV toch een loonsanctie oplegt ontstaat vaak de vraag of de arbodienst aansprakelijk kan worden gesteld.

Iedere werkgever moet beschikken over een overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts, die overeenkomst wordt een basiscontract genoemd. In het basiscontract staan de afspraken tussen de werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts. De arbodienst moet zich aan de afspraken in de overeenkomst houden en dient bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg te betrachten die een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou betrachten.

Heeft de arbodienst zich niet aan de afspraken in de overeenkomst gehouden of heeft hij bij de uitvoering van de overeenkomst niet de zorg betracht die een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht en kan de arbodienst terzake een verwijt worden gemaakt, dan is de arbodienst aansprakelijk voor de schade die de werkgever daardoor lijdt.

Heeft de arbodienst zich wel aan alle afspraken in de overeenkomst gehouden en heeft hij bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg betracht die een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht dan kan de werkgever de arbodienst niet aansprakelijk stellen voor de schade die hij lijdt.

Meer weten? Bel 055 3030000