Aanpassing Wet Flexibel Werken

Aanpassing Wet Flexibel Werken

Met de inwerkingtreding van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare Arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022 is niet alleen de wetgeving ten aanzien van studiekosten, nevenwerkzaamhedenbedingen en de informatieplicht van de werkgever aangepast en uitgebreid.

Met de inwerkingtreding van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare Arbeidsvoorwaarden is ook de Wet Flexibel Werken aangepast per 2 augustus 2022. Op grond van de aanpassing in de Wet Flexibel Werken kan een werknemer die ten minste 26 weken in dienst is bij zijn of haar werkgever een verzoek indienen voor meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunnen de werkgever verzoeken om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Werknemers met een variabele arbeidsomvang, bijvoorbeeld werknemers met een nulurencontract, kunnen de werkgever verzoeken om een vaste arbeidsomvang.

De werknemer moet het verzoek schriftelijk indienen bij de werkgever. Verder geen criteria waar het verzoek van de werknemer aan moet voldoen.

Er zijn geen criteria wanneer een werkgever het verzoek dient in te willen of kan afwijzen. De werkgever mag het verzoek dus altijd afwijzen.  De werkgever dient wel schriftelijk te reageren op het verzoek van de werknemer. De termijn waarbinnen de werkgever dient te reageren op het verzoek van de werknemer is afhankelijk van het aantal werknemers dat bij de werkgever in dienst is. Werkgevers met meer dan 10 werknemer dienen op het verzoek te reageren binnen 1 maand. Werkgevers met minder dan 10 werknemers dienen op het verzoek te reageren binnen 3 maanden. Als de werkgever niet, of niet tijdig reageert wordt het werk van de werknemer overeenkomstig zijn verzoek aangepast. Houd dus goed de termijn in de gaten.

De werknemer kan pas een jaar nadat hij zijn verzoek door de werkgever is ingewilligd of afgewezen een nieuw voorstel indienen voor meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Wilt u hierover meer weten? Bel 055 3030000 of stuur een email naar ellen@kantoordreef.nl

Wilt u meer weten over de gewijzigde wetgeving ten aanzien van studiekosten, nevenwerkzaamhedenbedingen en de informatieplicht van de werkgever lees dan de blog die we daarover hebben geschreven:  https://www.kantoordreef.nl/blog/transparante-en-voorspelbare-arbeidsvoorwaarden/