Loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid

Loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid

vrijdag 1 maart

Wanneer een werknemer ziek wordt en daardoor niet in staat is om te werken, is de werkgever verplicht om gedurende een bepaalde periode het loon door te betalen. Dit staat bekend als de loondoorbetalingsverplichting tijdens

Lees verder

Aanscherping regels concurrentiebeding

vrijdag 23 februari

Veel werknemers zijn gebonden aan een concurrentiebeding. Door een concurrentiebeding wordt een werknemer beperkt in zijn vrijheid en mogelijkheid om tijdens en na het einde van de arbeidsovereenkomst soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een

Lees verder

Uitbetalen vakantiedagen

vrijdag 16 februari

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Het wettelijk aantal vakantiedagen waar iedere werknemer recht op heeft is gelijk aan vier maal het aantal uren dat hij/zij per week werkt. Als een werknemer 40 uur per

Lees verder

Uitzonderingen vaste huurcontracten woonruimte

vrijdag 9 februari

Onlangs hebben we een artikel geschreven over het wetsvoorstel vaste huurcontracten. Binnenkort zijn huurovereenkomsten voor bepaalde tijd van woonruimte verleden tijd. Slechts in specifieke gevallen kan een huurovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan. In een

Lees verder

Wachtdagen bij ziekte

vrijdag 2 februari

Ziekteverzuim en de daarmee samenhangende kosten vormen vaak een uitdaging voor werkgevers. Een werknemer heeft in beginsel recht op doorbetaling van loon vanaf de eerste ziektedag. Dit is echter anders als de werkgever wachtdagen kan

Lees verder

Rookmelders in huurwoningen

vrijdag 26 januari

Sinds 1 juli 2022 moet in iedere woning op elke verdieping waar gewoond wordt, een rookmelder aanwezig zijn. In ruimtes waar niet in gewoond wordt, bijvoorbeeld een kelder of zolder die enkel wordt gebruikt als

Lees verder

Verplicht eerder aanwezig zijn, recht op loon?

vrijdag 19 januari

Veel werkgevers verlangen van hun werknemers dat zij voor aanvang van hun dienst aanwezig zijn op het werk en/of dat zij na afloop van hun dienst nog even blijven. Het gaat vaak om maar vijf

Lees verder

Mag een werkgever een ziekmelding van een werknemer weigeren?

vrijdag 12 januari

Het gebeurt regelmatig dat een werknemer zich ziek meldt en de werkgever de werknemer bericht dat de ziekmelding niet wordt geaccepteerd, omdat de werkgever bijvoorbeeld twijfels heeft over de oprechtheid van een ziekmelding. Kan een

Lees verder

Schriftelijk vastleggen van afspraken

vrijdag 5 januari

Het is van groot belang om afspraken, zowel in persoonlijke als zakelijke context, goed schriftelijk vast te leggen. Het gebeurd regelmatig dat mondeling gemaakte afspraken niet schriftelijk vastgelegd worden. Of dat afspraken onvolledig of onduidelijk

Lees verder

Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2024

vrijdag 15 december

Jaarlijks zijn er veranderingen in het arbeidsrecht. In 2024 zal er ook het een en ander wijzigen. Het betreft slechts kleine wijzigingen. Minimumloon Zoals bijna elk jaar stijgt het minimumloon. Per 1 januari 2024 stijgt

Lees verder