Externe vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersoon

vrijdag 14 juli

In de hedendaagse zakelijke wereld zijn bedrijven steeds meer bewust geworden van het belang van het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Een van de manieren waarop organisaties hieraan kunnen bijdragen, is door het

Lees verder

Ontruimingsbescherming bij huur van kantoorruimte en overige bedrijfsruimte

vrijdag 7 juli

Huurders van kantoorruimte en overige bedrijfsruimte hebben minder bescherming dan huurders van winkelruimte of woonruimte. Er geldt een grote mate van contractsvrijheid bij het aangaan van de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de huurder. Wel

Lees verder

Herstel herplaatsingsverplichting tijdens ontbindingsprocedure

vrijdag 23 juni

Inmiddels hebben we al meerdere blogs geschreven over de herplaatsingsverplichting van de werkgever. Die blogs kan je hier teruglezen: https://www.kantoordreef.nl/blog/herplaatsing/ en https://www.kantoordreef.nl/blog/wat-is-een-passende-functie-in-het-kader-van-herplaatsing/   Een werkgever kan een werknemer alleen ontslaan als de werkgever een redelijke

Lees verder

De ‘as is-where is’-clausule in een koopovereenkomst

vrijdag 16 juni

Bij de koop en verkoop van onroerend goed wordt vaak door de verkoopmakelaar een koopovereenkomst opgesteld. Makelaars gebruiken daarvoor meestal een standaard model koopovereenkomst. In die koopovereenkomst staat bijna altijd dat de onroerende zaak zal

Lees verder

Wat is een passende functie in het kader van herplaatsing

vrijdag 9 juni

Wanneer de werkgever het dienstverband met een werknemer wil beëindigen dient de werkgever daar een redelijke grond voor te hebben en moet herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp

Lees verder

Quiet quitting: wat is het en wat kan je er als werkgever tegen doen?

dinsdag 6 juni

Quiet quitting, is een nieuw fenomeen dat steeds vaker voorkomt. Het verwijst naar werknemers die ontevreden zijn over hun werk en/of de werkgever, maar in plaats van hun ontslag in te dienen, kiezen ze ervoor

Lees verder

De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

donderdag 25 mei

Werknemers worden in vergaande mate beschermt. Een van de essentiële aspecten van werknemersbescherming is de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Deze verplichting houdt in dat werkgevers het salaris van hun zieke werknemers gedurende een bepaalde periode geheel

Lees verder

Kan een vonnis of arrest gelijk ten uitvoer worden gelegd?

woensdag 17 mei

Vorige week hebben we een blog geschreven over de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten. De blog van vandaag gaat over de uitvoerbaarheid bij voorraad van vonnissen en arresten. Dit is een belangrijk onderdeel van het

Lees verder

Tenuitvoerlegging van een vonnis of arrest

vrijdag 12 mei

Wanneer een rechter een uitspraak doet, moet deze uitspraak vervolgens daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit proces staat bekend als tenuitvoerlegging en omvat verschillende aspecten die ik hieronder zal bespreken. Wat zijn een vonnis en een arrest

Lees verder

De openbaarheid van rechtspraak

vrijdag 5 mei

De openbaarheid van rechtspraak is een fundamenteel beginsel van ons rechtssysteem en vloeit onder andere voort uit artikel 6 EVRM en artikel 121 van de Grondwet. Dit principe houdt in dat rechtspraak in beginsel openbaar

Lees verder