Kan een werknemer om wijziging van zijn wekelijkse arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijden verzoeken?

Kan een werknemer om wijziging van zijn wekelijkse arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijden verzoeken?

donderdag 9 augustus

Flexibel werken is in opkomst. Werknemers willen steeds meer inspraak hebben in hun arbeidsduur, werktijden en arbeidsplaats. Een werknemer kan grond van de wet flexibele arbeid zijn werkgever verzoeken om vermindering of juist vermeerdering van de overeengekomen arbeidsduur, aanpassing van zijn werktijden, of om aanpassing van zijn arbeidsplaats. Een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur,

Lees verder

Kun je een kind dwingen je woning te verlaten?

donderdag 9 augustus

Niet zo lang geleden werden we overspoeld met nieuws uit de VS over een rechtszaak waarin ouders hun kind dwongen om het ouderlijk huis te verlaten. Nu hebben we ons eigen Hollandse gevalletje. De Rechtbank Midden Nederland heeft in een kort geding op 8 augustus jl. bepaald dat een zoon het huis van zijn vader diende

Lees verder

Mag je als verhuurder een wanbetalende huurder de toegang tot het gehuurde ontzeggen?

donderdag 9 augustus

Deze vraag lag voor bij het gerechtshof Arnhem Leeuwarden, die daarover op 7 augustus jl. een uitspraak heeft gedaan. (ECLI:NL:GHARL:2018:7133) Wat was het geval. Een verhuurder ontzegt aan een huurder de toegang tot het gehuurde, nadat de huurder tekort is geschoten in zijn huurbetalingsverplichtingen. De huurder was het daarmee niet eens. Het hof overwoog dat

Lees verder

De kosten van mediation: voer voor een conflict op zich ?

donderdag 9 augustus

De kosten van mediation zorgen regelmatig voor discussie tussen werkgever en werknemer die in een arbeidsconflict zijn verwikkeld. De discussie over dit soort procedurele voorwaarden staat vaak symbool voor het onderliggende arbeidsconflict. De werkgever is in dergelijke conflicten soms van mening dat hij de werknemer al in meer dan voldoende mate heeft gefaciliteerd en wil

Lees verder

Ontslag op staande voet en loondoorbetaling?

donderdag 9 augustus

In het geval een arbeidsovereenkomst na een terecht gegeven ontslag op staande voet pas eindigt na de uitspraak van de rechter in hoger beroep, mag de rechter de werknemer zijn aanspraak op loon ontzeggen. Dat heeft de Hoge Raad op 13 juli 2018 geoordeeld. (ECLI:NL:PHR:2018:525). Een boekdrukkerij had een medewerker op staande voet ontslagen wegens

Lees verder

Waarom kiezen voor mediation?

donderdag 9 augustus

Eind april 2018 verscheen het jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak. Daarin bepleit Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) dat de griffierechten (dat zijn kosten die betaald moeten worden aan de Rechtbank om een rechtszaak te mogen voeren) drastisch omlaag moeten, omdat steeds meer mensen afzien van een gang naar de

Lees verder

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

maandag 6 augustus

Als werkgever ben je verplicht om de wettelijke transitievergoeding te betalen aan de werknemer als zijn arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens langdurig arbeidsongeschiktheid. Door veel werkgevers wordt dit als onrechtvaardig ervaren. Een werkgever is immers verplicht om gedurende twee jaar het loon door te betalen aan de werknemer en een werkgever moet de nodige kosten maken

Lees verder

De netwerkbijeenkomst, je portretfoto en de AVG

woensdag 13 juni

Je wordt helemaal gek momenteel van al die mailtjes over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar waar bijna niemand over nadenkt met deze nieuwe AVG is het publiceren van foto’s waar mensen herkenbaar op staan.   De AVG regelt de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en woonplaats. Gegevens zoals bijvoorbeeld ras, godsdienst,

Lees verder

NUT EN NOODZAAK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

woensdag 5 april

Een vraag die vaak aan ons gesteld wordt is: wat is het nut eigenlijk van algemene voorwaarden? en: heb ik ze wel nodig? In algemene voorwaarden worden de randvoorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst opgenomen. Het betreft voorwaarden waarover je liever niet gelijk praat met een nieuwe klant of die je wellicht vergeet te

Lees verder

(DOOR)WERKEN NA BEREIKEN AOW-GERECHTIGDE LEEFTIJD

woensdag 5 april

Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben, kunnen een waardevolle toevoeging zijn voor uw bedrijf vanwege hun kennis en ervaring. Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt gelden echter enkele afwijkende regels binnen het arbeidsrecht. Aangaan arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Een werkgever kan een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt maximaal 6 contracten voor

Lees verder